Εκπαιδευτικό Εργαλείο Fix The Fixing

Συνεδρία 1: Ορισμός της έννοιας της χειραγώγησης αγώνων

Το θέμα αυτό επικεντρώνεται στην κατανόηση του φαινομένου του στησίματος αγώνων. Παρέχονται ορισμοί των διαφόρων πτυχών του στησίματος των αγώνων. Παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης που βοηθά τους αθλητές να κατανοήσουν την έννοια και τους τύπους του στησίματος αγώνων.

Συνεδρία 2: Ζητήματα νομοθεσίας - τύποι χειραγώγησης

Αυτό το θέμα παρουσιάζει τους τύπους χειραγώγησης και τις συνέπειες του στησίματος αγώνων από την πλευρά της νομοθεσίας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αθλητικό δικαστικό σύστημα, τους πειθαρχικούς κώδικες και τον κώδικα δεοντολογίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 3: Τύπος προσέγγισης κατά τη χειραγώγηση αγώνων

Αυτό το θέμα παρουσιάζει τους «3 πρωταγωνιστές» που συμμετέχουν σε μια πράξη στησίματος αγώνων. Περιγράφει τις τεχνικές και τα διάφορα στάδια που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου στήσιμο αγώνα και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της προσέγγισης για το στήσιμο αγώνων από την οπτική γωνία του αθλητή. Ακόμα, αυτό το θέμα διερευνά την έννοια του εξαναγκασμού.

Συνεδρία 4: Τζόγος και στοίχημα

Αυτό το θέμα εισάγει το στοίχημα και τον τζόγο. Επισημαίνει τις περιπτώσεις όπου ο τζόγος είναι ανεξέλεγκτος και οδηγεί σε εθισμό. Αυτό το θέμα παρουσιάζει συμβουλές και δραστηριότητες που εκπαιδεύουν τους αθλητές σχετικά με τον τρόπο αποφυγής των τυχερών παιχνιδιών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 5: Κοινωνική πίεση

Αυτά τα θέματα εισάγουν τον ρόλο της κοινωνικής πίεσης στο στήσιμο αγώνων. Σκοπός τους είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους τύπους και τις πηγές κοινωνικής πίεσης που οδηγούν στο στήσιμο αγώνων. Αυτά τα θέματα παρέχουν παραδείγματα ενεργειών στον αθλητισμό που υποστηρίζουν ή υπονομεύουν τις αθλητικές αξίες και αναπτύσσουν σχέδια δράσης που θα βοηθήσουν τον αθλητή να αντισταθεί στο στήσιμο ενός αγώνα σε πιθανές δελεαστικές καταστάσεις.

1/2

2/2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 6: Αθλητισμός και ηθική

Το θέμα αυτό επικεντρώνεται στις διαφορετικές ηθικές προοπτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι αθλητές ενώ συζητούν γιατί οι άνθρωποι εξαπατούν τους άλλους. Προσφέρει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές δικαιολογούν ανήθικες συμπεριφορές και παροτρύνουν τους αθλητές να αναλογιστούν πώς πρέπει να σκέπτονται.

1/2

2/2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 7: Ο ρόλος των ΜΜΕ και των διαφημίσεων

Το θέμα αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με το στήσιμο αγώνων. Εξηγεί πώς η παρουσίαση του στησίματος αγώνων στα μέσα ενημέρωσης και στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών / στοιχημάτων μπορεί να επηρεάσει την απόφαση ενός αθλητή να στήσει ένα παιχνίδι ή / και ένα στοίχημα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 8: Αναγνωρίζω - Αντιστέκομαι - Αναφέρω ( 3Α )

Αυτό το θέμα αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα τρία Α για να βοηθήσει στην εξασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας του αθλητή. Τα τρία Α περιγράφουν τα τρία βήματα που ένας αθλητής θα πρέπει να υιοθετήσει για να αποφύγει το στήσιμο αγώνων και να προστατεύσει τον εαυτό του και τον αθλητισμό.