Χειραγώγηση Αγώνων

Απειλή για την ακεραιότητα του αθλητισμού

Η χειραγώγηση αγώνων αποτελεί μια συνεχή απειλή για την ακεραιότητα, τη φήμη και την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα με διεθνή διάσταση η οποία συνδέεται άμεσα με τα τυχερά παιχνίδια και τα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονται τις αγορές των τυχερών παιχνιδιών. Πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν τη διάχυτη φύση της χειραγώγησης αγώνων σε όλα τα επίπεδα και τα είδη των αθλημάτων και υπογραμμίζουν το ρόλο των παράνομων τυχερών παιχνιδιών και της κερδοσκοπίας μέσω των αθλητικών στοιχημάτων.

Η ΕΕ ενάντια στην χειραγώγηση αγώνων

Πρόσκληση για δράση

Το 2011, η χειραγώγηση αγώνων αναγνωρίστηκε ως σημαντική απειλή για την ακεραιότητα του αθλητισμού και τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης κλήθηκαν να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους αθλημάτων. Καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων μέσω θέσπισης νομοθετικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός αγώνων θεωρείται μια μορφή διαφθοράς και, κατά συνέπεια, μπορεί να τιμωρηθεί σύμφωνα με τους νόμους κατά της διαφθοράς (KEA European Affairs, 2012)./p>

Fix the Fixing

Το πρότζεκτ

Το “Fix the Fixing” έχει ως σκοπό να αναπτύξει ένα φιλικό προς το χρήστη εκπαιδευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιούν οι εμπλεκόμενοι για να ευαισθητοποιήσουν όσους συμμετέχουν στον αθλητισμό σχετικά με τη διαφθορά, την απάτη και τη χειραγώγηση αγώνων σε διαφορετικά είδη και επίπεδα αθλημάτων. Επίσης, διδάσκει δεξιότητες αντιμετώπισης ώστε οι εμπλεκόμενοι να αντιστέκονται σε προσφορές και πειρασμούς για συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων. Τέλος, υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να αναφέρει περιστατικά χειραγώγησης αγώνων στις αρμόδιες αρχές.

International Conference

The Prevention of Match Fixing

20/11/2017

News:

News from the project

Newsletter
Get our latest news & events

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Partners

qub_logo

limerick